Kvalitet

På Exmo håller vi kvalitet genom att möta era behov. Med erfarenhet och kunskap kan vi möta era specifika riktlinjer och krav och jobbar för att upprätthålla en hög leveranssäkerhet och meningsfullhet i varje specifik process.

Vad är era kvalitetskrav? För att förstå och möta era behov har vi en kvalitétsansvarig.

Jan Hueckel

Kvalitétsansvarig

0371- 22 64 49 kvalite@exmo.se